Kontantlån

 

Står man overfor en investering, så er det vigtigt at betragte købets omfang for at finde den mest optimale løsning for at låne penge og en passende tilbagebetalingsordning. Et forbrugslån er således ikke løsningen ved køb af hus eller andre større investeringer. Omvendt kan det være fordelagtigt ved mindre køb med kortere løbetid. Men der findes også andre muligheder. Eksempelvis er et kontantlån fordelagtigt til de personer som ønsker det billigste fastforrentede lån. Med Kontantlån får man nemlig en fast rente i hele lånets løbetid og mulighed for at indregne et eventuelt kurstab i renten, som kan trækkes fra i skat. Samtidig er lånet konverterbart, så det frit kan lægges om, hvis man måtte ønske det. Kontantlån skal ses som et traditionelt realkreditlån med pant i fast ejendom. Kontantlån er fastforrentede og tilbagebetales efter annuitetsprincippet. Dvs. at ydelsen er konstant i hele lånets løbetid. Der opstår således en slags synergieffekt som betyder at når restgælden nedbringes, falder renteandelen, og afdragsandelen stiger. Kontantlån er bedst til mindre lån med kort løbetid, hvor det ikke kan betale sig at omlægge lånet senere. Således er det heller ikke særlig brugbart ved lån til hus eller lejlighed, der som regel har en væsentlig længere løbetid. Et boliglån bør således tilbagebetales mere fleksibilitet – hvor der er mulighed for at ændre ydelsen, hvis man i nogle perioder har mulighed for at tilbagebetale enten flere eller færre penge.

Omvendt kan man sige, at et kontantlån på mange måder minder om de forhold som omgiver et obligationslån. Et sådant lån henviser nemlig også til en fast rente og sikkerhed i hele lånets løbetid, og man kender derfor også hér den månedlige ydelse, når man optager lånet. Det giver gode muligheder for senere hen at konvertere op eller ned og dermed enten reducere restgælden eller få en lavere ydelse.