Leasing

Leasing var i tidernes morgen synonymt med L`Easy eller L`Easy Peter. Det er det på mange måder stadig. Der kan opnås adgang til rigtig mange forbrugsgoder og oplevelser gennem leasing. Leasing er således et godt alternativ til SMS lån - men det modsatte gælder selvfølgelig også. Leasing er en finansieringsform hvor man opnår adgang til kortvarige og langvarige forbrugsgoder gennem en nem og enkel ansøgningsproces - oftest på nettet - hvor man udvælger de produkter man har brug for og så henvender man sig til leasingudbyderen som har produktet for at få lavet en aftale.

Leasingudbyderen sørger så for finansieringen og det praktiske omkring aftaledokumenter osv. Det er let og ligetil. Der er sågar leasingudbydere der tilbyder at komme hjem i stuen og opstille og montere og indstille det man har leaset. Hvem har ikke prøvet at sidde med flere ledninger end godt var og ikke få indstillet et stykke elektronik helt godt med deraf følgende dårlig eller ringere oplevelse end man kunne have fået. For slet ikke at tale om alle frustrationerne ved monteringsarbejdet.

Leasing indebærer at man ikke kommer til at eje det man leaser, det skal leveres tilbage ved kontraktudløb. Det er ofte ikke noget problem da man jo efter nogle års brug ofte alligevel ønsker at udskifte mange stykker elektronik. Det kan variere hvor længe en leasingkontrakt løber men vil selvfølgelig ofte bedst følge den levetid varen har eller alternativt den periode man ønsker at råde over varen. Der er forskellige udbydere af leasing idag og det er ikke kun "Peter fra L`Easy" der tilbyder at tage sig af alt når man ønsker sig nye hvidevarer til køkkenet, elektronik eller mange andre ting. Så inden du ringer til Peter (brug nettet) så check lige nogle af de andre udbydere af forbrugslån online.

God fornøjelse!