Valuta

Udbud og efterspørgsel efter valuta opstår ved varebytte og kapitaltransaktioner imellem lande. Ordet valuta referer ikke til en general betegnelse for fremmede betalingsmidler, som cirkulerer indenlands. Derimod henviser det til fordringer på udenlandske banker, virksomheder, kapitalister osv. Dette sker således i form af veksler, checks og lignende. Valuta kurs, eller som nogen kalder det vekselkurs, er et udtryk for hvor mange enheder af én valuta der er brug for for at købe en enhed af en anden valuta.

De forskellige valutakurser bestemmes på valutamarkederne. Hvis kursdannelsen foregår frit, vil kurserne være de der giver balance på handelsbalancerne. Hvis kurserne ikke er flydende, men derimod faste eller aftalebestemte, vil kortfristede ubalancer på handelsbalancerne ikke ændre valutakurserne. Alligevel vil der på lang sigt være en tendens til, at valutakurserne ændres således at der opnås balance. Så når man snakker om devaluering så er der tale om en situation hvor man må betale mere for hver enhed af udenlandsk valuta, f.eks. flere kroner for én dollar.

I dagens Danmark er valutatransaktionerne fritager for myndighedernes overvågning, og derfor kan man sige at de er 100 % liberaliseret. Som et led i den internationale liberalisering af kapitalmarkederne, som skete i 1980’erne, havde man et ønsket om at lave en præmis for det man kaldte og kalder ’kasinokapitalismens frie udfoldelse’. Med euroens tilgang behøver man i mindre grad en valuta omregninger når man drager over grænserne. Dog er der selvfølgelig stadig en masse lande, som stadig føre egen valuta, og hvor man derfor bør være opmærksom diverse valuta kurser, inden man f.eks. tager ud for at rejse. Det værste der jo kunne ske er jo at stå i en situation, hvor man ikke har valuta nok med i bagagen.